AI ĐIẾU TÌNH PHÁP LỮ

Ai hay một kiếp vô thường

Sanh ly tử biệt vấn vương lệ sầu

Kính nguyện Giác linh của Sư đệ Cao Đăng Phật Quốc Cố Đại Đức Thích Giác Nghĩa.

Mấy hôm nghe Phật tử và quí thầy cho hay sư đệ đã viên tịch vì Covid , huynh không tin vào điều đó, và hôm nay được xác nhận từ thân sinh của đệ, ôi thật vô thường quá, mới đó mà cuộc sinh ly tử biệt đến như cơn chớp và không chừa một ai, biết đệ hơn 10 năm, một mình lên Sài Gòn tu học và tự vươn lên…….

Hôm nay đệ ra đi không tràng hoa, không người thân, không Huynh đệ, không Phật tử…….. nơi đất khách Thành đô này đã cho đệ nhiều ước mơ Hoài bảo của người tu sĩ trẻ , hứa hẹn sau này về lại chùa quê để phụng sự hoằng pháp với bao cảnh vật yên bình, và nơi chốn tổ vẫn chưa thấy đệ về, các Phật tử vẫn đang trong đợi, cha mẹ già vẫn đang ngóng trong, ấy thế mà hôm nay người đã hoá hư không, về lại nơi chốn xứ…. đệ ra đi khi còn bao việc chưa hoàn thành…. đời là thế phải không đệ à, thôi thì hôm nay,Ta đến là duyên, Ta đi là nghiệp, mong đệ sẽ an lành và sẽ hoàn thành sứ mạng tiếp theo ở kiếp lai sinh, đệ vẫn sẽ là đóa hoa sen tỏa hương thơm ngát, làm đẹp cho đời trong đạo vị giải thoát nhé đệ.

“Buôn tay chẳng nắm việc đời

An nhiên tự tại về nơi Phật đài.

Dù cho cuộc sống phoi phai

Đệ đi huynh ở lòng rài tiếc thương”

Kính nguyện Giác linh sư đệ Cố Đại Đức Thích Giác Nghĩa , Hưởng dương 33 tuổi,Viên tịch ngày 26/6/ Tân Sửu. Dl: 2021 Cao đăng Phật Quốc. (HQ. 27/8/2021. Thích Thiện Thông)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *