Đại Đức: Thích Thiện Thông tiếp tục tái đắc cử Trưởng Ban Kiểm tra Hội Đông y Xã Tân Hoà

  • Ngày 09/03/2020 tại Hội trường UBND Xã Tân Hoà, Tx Phú Mỹ, tỉnh BRVT đã tổ Chức Đại Hội Đại Biểu Hội Đông Y Xã Tân Hoà Khoá VI- Nhiệm kỳ 2020-2025
  • Đại Đức: Thích Thiện Thông- Giám đốc Văn Phòng Đại diện TTBTDSVHTG khu vực Phía Nam tiếp tục tái đắc cử Trưởng Ban Kiểm tra Hội Đông y Xã Tân Hoà trong nhiệm kỳ 2020-2025

Về dự Đại Hội có ông:

  • Lương y Nguyễn Mạnh Hùng- Chủ Tịch Hội Đông Y Thị Xã Phú Mỹ
  • ông Nguyễn Luân Dũ- Phó Chủ Tịch UBND Xã Tân Hoà
  • Ông: Hà Hảo Hiệp- Chủ Tịch UBMTTQVN Xã Tân Hoà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *