Lãnh đạo Bộ Khoa Học Và Công Nghệ đến thăm Trung Tâm và trao đổi trong công tác Nghiên cứu và bảo tồn

Ngày 15/6/2020 Trung tâm vinh dự tiếp đoàn Lãnh đạo Bộ Khoa Học Và Công Nghệ đi cùng đoàn gồm có Giáo Sư Tiến Sĩ: Lưu Tiến Dũng – Phó Chủ Tịch Hội Đông Nam Á- Việt Nam. Nhà Báo Nguyễn Thị Lan Anh- Thư ký Chi Hội Nhà Báo Tạp Chí Đông Nam Á. Thiếu Tướng Nguyễn Đình Được- Nguyên Phó Chánh Thanh Tra Bộ Quốc Phòng, Viện Trưởng Viện Khoa Học Nghiên Cứu Nhân Tài Nhân Lực Việt Nam, Nhà báo Lại Đức Hồng, nhà báo Lê Thị Tuyết Hà và các thành viên đoàn đến thăm và trao đổi trong công tác Nghiên cứu và bảo tồn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *