Thảo luận “Kế Hoạch Hoạt Động Của Văn Phòng Đại diện Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Tôn Giáo Khu Vực Phía Nam năm 2020”

 • Ngày 12/03/2020 Tại Văn Phòng Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Tôn Giáo Khu Vực Phía Nam đã tổ chức buổi làm việc và hợp mặt giữa Lãnh đạo cùng các Trưởng Phân Ban, thành viên của Trung Tâm.
 • Cùng thảo luận trong “Kế Hoạch Hoạt Động Của Văn Phòng Đại diện Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Tôn Giáo Khu Vực Phía Nam năm 2020”
  Về dự cuộc hợp gồm có:
 • Thượng Toạ: Thích Nhuận Phước- Uỷ Viên Hội Đồng Cố Vấn Văn Phòng Đại diện TTBTDSVHTG Khu Vực Phía Nam
 • Thượng Toạ: Thích Minh Nhứt- Uỷ Viên Hội Đồng Cố Vấn Văn Phòng Đại diện TTBTDSVHTG
 • Đại Đức: Thích Thiện Thông- Giám đốc Văn Phòng Đại diện TTBTDSVHTG khu vực Phía Nam Chủ trì cuộc hợp
 • Đại Đức: Thích Tâm Trì- Phó Giám đốc Văn Phòng Đại diện TTBTDSVHTG khu vực Phía Nam
 • Sư cô: Thích Nữ Như Chiếu- Chánh Thư ký Văn Phòng Đại diện TTBTDSVHTG khu vực Phía Nam
 • Đại Đức: Thích Quảng Hà- Trưởng Ban Văn Hoá &Thông Tin- Truyền Thông
 • Ông: Thạc Sĩ Phan Ngọc Dũng- Trưởng Ban Nghiên Cứu & Dự Án Văn Phòng Đại diện TTBTDSVHTG khu vực Phía Nam
 • Bà: Đinh Thị Thu Hằng- Phó Trưởng Ban Từ Thiện Xã Hội Văn Phòng Đại diện TTBTDSVHTG khu vực Phía Nam
 • Đại Đức: Thích Tắc Thông- Uỷ Viên thường trực Văn Phòng Đại diện TTBTDSVHTG khu vực Phía Nam
 • Ông: Lại Nhựt Trường- Thành Viên Trung tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hoá Tôn Giáo
  Cùng Chư tôn Đức tăng Ni và các thành viên về tham dự và đóng góp ý kiến trong cuộc hợp.
Thượng Tọa: Thích Minh Nhứt – Uỷ Viên Thường trực Hội Đồng Cố Vấn Văn Phòng Đại Diện TTBTDSVHTG Khu vực Phía nam đóng góp ý kiến phát triển các dự án kế hoạch hoạt động của Văn phòng trong năm 2020
Thượng Tọa: Thích Nhuận Phước- Uỷ Viên Thường trực Hội Đồng Cố Vấn Văn Phòng Đại Diện TTBTDSVHTG Khu vực Phía nam đóng góp ý kiến phát triển các dự án kế hoạch hoạt động của Văn phòng trong năm 2020
Ông: Hồ Văn Tuấn( Đại Đức: Thích Thiện Thông)Giám đốc VP Đại Diện Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Tôn Giáo Khu Vực Phía Nam, Trụ trì cuộc hợp trình bài kế hoạch phát triển của Văn Phòng và Phương hướng hoạt động của Trung Tâm trong năm 2020.
Đại Đức:Thích Quảng Hà-Trưởng Ban Văn Hoá Thông Tin & Truyền Thông Văn Phòng Đại diện TTBTDSVHTG Khu vực Phía nam trình bày trong cuộc hợp và đề xuất mời một số vị có uy tín tham gia vào hoạt động của Văn phòng và phát triển thành viên trong năm 2020
Bà: Đinh Thị Thu Hằng- Phó Trưởng Ban Từ Thiện Xã Hội Văn Phòng Đại diện TTBTDSVHTG Khu vực Phía nam trình bày trong cuộc hợp và đề xuất các Chương trình Từ Thiện trong kế hoạch hoạt động của Văn phòng trong năm 2020
Ông: Phan Ngọc Dũng Trưởng Ban Nghiên Cứu Dự Án Văn Phòng TTBTDSVHTG Khu vực Phía nam trình bày trong cuộc hợp và đề xuất các dự án trong kế hoạch hoạt động của Văn phòng trong năm 2020

” Một số hình ảnh trong buổi hợp mặt của các thành viên tại Văn Phòng”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *